[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 29: Giải đáp thắc mắc Quy trình nhập học đợt 2  

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 29: Giải đáp thắc mắc Quy trình nhập học đợt 2

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 29: Giải đáp thắc mắc Quy trình nhập học đợt 2

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 28: Công bố Kết quả xét tuyển bằng Điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020  

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 28: Công bố Kết quả xét tuyển bằng Điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 28: Công bố Kết quả xét tuyển bằng Điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 27: Thay đổi nguyện vọng thông minh  

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 27: Thay đổi nguyện vọng thông minh

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 27: Thay đổi nguyện vọng thông minh

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 26: Công bố Kết quả xét tuyển bằng Điểm thi Đánh giá năng lực và Khám phá Cơ sở Quận 7  

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 26: Công bố Kết quả xét tuyển bằng Điểm thi Đánh giá năng lực và Khám phá Cơ sở Quận 7

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 26: Công bố Kết quả xét tuyển bằng Điểm thi Đánh giá năng lực và Khám phá Cơ sở Quận 7

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 25: Giải đáp thắc mắc & Khám phá cơ sở Quận 9  

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 25: Giải đáp thắc mắc & Khám phá cơ sở Quận 9

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 25: Giải đáp thắc mắc & Khám phá cơ sở Quận 9

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 24: Công bố kết quả xét tuyển học bạ UFM năm 2020  

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 24: Công bố kết quả xét tuyển học bạ UFM năm 2020

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 24: Công bố kết quả xét tuyển học bạ UFM năm 2020 diện Ưu tiên xét tuyển thẳng và Diện tổng điểm trung bình từ 18 điểm trở lên...

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 23: Cơ hội trúng tuyển CAO với chương trình Quốc tế & Liên kết quốc tế  

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 23: Cơ hội trúng tuyển CAO với chương trình Quốc tế & Liên kết quốc tế

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 23: Cơ hội trúng tuyển CAO với chương trình Quốc tế & Liên kết quốc tế

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 22: Tư vấn tâm lý trước khi bước vào kỳ thi  

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 22: Tư vấn tâm lý trước khi bước vào kỳ thi

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 22: Tư vấn tâm lý trước khi bước vào kỳ thi

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 21: Hướng dẫn Chỉnh sửa Hồ sơ, Thay đổi nguyện vọng  

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 21: Hướng dẫn Chỉnh sửa Hồ sơ, Thay đổi nguyện vọng

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 21: Hướng dẫn Chỉnh sửa Hồ sơ, Thay đổi nguyện vọng

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 20: Ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Bất động sản  

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 20: Ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Bất động sản

[Tư vấn trực tuyến 2020] Số 20: Ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Bất động sản