[Tư vấn trực tuyến 2019] Số cuối: Bức tranh toàn cảnh tuyển sinh UFM 2019  
  • 29/08/2019

[Tư vấn trực tuyến 2019] Số cuối: Bức tranh toàn cảnh tuyển sinh UFM 2019

Chương trình Tư vấn trực tuyến Tuyển sinh và hướng nghiệp 2019, số cuối: Bức tranh toàn cảnh tuyển sinh UFM 2019

[Tư vấn trực tuyến 2019] số 12: Giải đáp hồ sơ nhập học, Chế độ chính sách UFM 2019  
  • 15/08/2019

[Tư vấn trực tuyến 2019] số 12: Giải đáp hồ sơ nhập học, Chế độ chính sách UFM 2019

Chương trinh Tư vấn trực tuyến Tuyển sinh và hướng nghiệp 2019, số 12: Giải đáp hồ sơ nhập học, Chế độ chính sách UFM 2019

[Tư vấn trực tuyến 2019] Số 11: Công bố kết quả xét tuyển 2019  
  • 08/08/2019

[Tư vấn trực tuyến 2019] Số 11: Công bố kết quả xét tuyển 2019

[Tư vấn trực tuyến 2019] Số 11: Công bố kết quả xét tuyển 2019

[Tư vấn trực tuyến 2019] Số 10: Chương trình Quốc tế và Liên kết quốc tế  

[Tư vấn trực tuyến 2019] Số 10: Chương trình Quốc tế và Liên kết quốc tế

Chương trình Tư vấn trực tuyến Tuyển sinh và Hướng nghiệp 2019 số 10 với chủ đề: chương trình Quốc tế và Liên kết quốc tế tại UFM...

Hướng dẫn làm Hồ sơ xét tuyển bằng Học bạ THPT 2019  

Hướng dẫn làm Hồ sơ xét tuyển bằng Học bạ THPT 2019

Hướng dẫn làm Hồ sơ xét tuyển bằng Học bạ THPT 2019

[Tư vấn trực tuyến 2019] số 09: Ngành Tài chính - Ngân hàng, ngành Kế toán  

[Tư vấn trực tuyến 2019] số 09: Ngành Tài chính - Ngân hàng, ngành Kế toán

Chương trình Tư vấn trực tuyến Tuyển sinh và Hướng nghiệp 2019 số 9 lên sóng với chủ đề: Ngành Tài chính - Ngân hàng, Ngành Kế toán vào lúc 18g00, ngày 18/4/2019

[Tư vấn trực tuyến 2019] Số 08: Kinh doanh quốc tế và Ngôn ngữ Anh  

[Tư vấn trực tuyến 2019] Số 08: Kinh doanh quốc tế và Ngôn ngữ Anh

Chương trình Tư vấn trực tuyến Tuyển sinh và hướng nghiệp 2019 số thứ 8 với chủ đề: Kinh doanh quốc tế và Ngôn ngữ Anh - Nghề của thời Hội nhập lên sóng trực tiếp vào lúc 18g00, ngyà 11/4/2019.

[Tư vấn trực tuyến 2019] Số 07: Hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào UFM 2019  

[Tư vấn trực tuyến 2019] Số 07: Hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào UFM 2019

Chương trình Tư vấn trực tuyến Tuyển sinh & Hướng nghiệp năm 2019 số 7 với chủ đề: Hướng dẫn ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO UFM năm 2019 được lên sóng trực tiếp vào lúc 18:00, ngày 04/4/2019.

[Tư vấn trực tuyến 2019] Số 06: Quản trị kinh doanh  
[Tư vấn trực tuyến 2019] Số 05: Ngành Bất động sản và chuyên ngành Thẩm định giá  

[Tư vấn trực tuyến 2019] Số 05: Ngành Bất động sản và chuyên ngành Thẩm định giá

Chương trình Tư vấn trực tuyến Tuyển sinh và Hướng nghiệp năm 2019 lên sóng số thứ 5 với chủ đề: Ngành Bất động sản và chuyên ngành Thẩm định giá vào lúc 18:00, ngày 21/3/2019.

 
 
University of Finance - Marketing
 
1
Bạn cần hỗ trợ?