[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 19: Công bố kết quả xét điểm thi Tốt nghiệp THPT và điểm chuẩn đối với thí sinh đặc cách tốt nghiệp 2021  
  • 15/09/2021

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 19: Công bố kết quả xét điểm thi Tốt nghiệp THPT và điểm chuẩn đối với thí sinh đặc cách tốt nghiệp 2021

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 19: Công bố kết quả xét điểm thi Tốt nghiệp THPT và điểm chuẩn đối với thí sinh đặc cách tốt nghiệp 2021

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 18: Tân sinh viên UFM cần chuẩn bị gì cho Tuần sinh hoạt công dân  
  • 05/09/2021

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 18: Tân sinh viên UFM cần chuẩn bị gì cho Tuần sinh hoạt công dân

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 18: Tân sinh viên UFM cần chuẩn bị gì cho Tuần sinh hoạt công dân

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 17: Cơ hội CAO trúng tuyển Đại học  
  • 26/07/2021

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 17: Cơ hội CAO trúng tuyển Đại học

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 17: Cơ hội CAO trúng tuyển Đại học vào chương trình Liên kết quốc tế

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 16: Cơ hội cuối cùng xét tuyển học bạ vào UFM  
  • 16/07/2021

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 16: Cơ hội cuối cùng xét tuyển học bạ vào UFM

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 16: Cơ hội cuối cùng xét tuyển học bạ vào UFM

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 15: Tâm lý sẵn sàng - Dễ dàng chiến thắng!  
  • 16/07/2021

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 15: Tâm lý sẵn sàng - Dễ dàng chiến thắng!

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 15: Tâm lý sẵn sàng - Dễ dàng chiến thắng!

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 14: Chương trình Quốc tế và Liên kết quốc tế  
  • 13/05/2021

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 14: Chương trình Quốc tế và Liên kết quốc tế

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 14: Chương trình Quốc tế và Liên kết quốc tế

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 13: Ngành Ngôn Ngữ Anh  

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 13: Ngành Ngôn Ngữ Anh

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 13: Ngành Ngôn Ngữ Anh

[Tư vấn trực tuyến 2021] số 12: Ngành Kế toán  

[Tư vấn trực tuyến 2021] số 12: Ngành Kế toán

[Tư vấn trực tuyến 2021] số 12: Ngành Kế toán

[Tư vấn trực tuyến 2021] số 11: Ngành Tài chính - Ngân hàng  

[Tư vấn trực tuyến 2021] số 11: Ngành Tài chính - Ngân hàng

[Tư vấn trực tuyến 2021] số 11: Ngành Tài chính - Ngân hàng

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 10: Ngành Kinh doanh quốc tế  

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 10: Ngành Kinh doanh quốc tế

[Tư vấn trực tuyến 2021] Số 10: Ngành Kinh doanh quốc tế