Trải nghiệm “Một ngày là UFMer” của Trường THPT Đoàn Thị Điểm – tỉnh Bến Tre tại UFM  
[Cẩm nang Gen Giỏi 2024] Số 02: Kinh doanh quốc tế là gì?  
[Cẩm nang Gen Giỏi 2024] Số 01: Marketing là gì?  
[UFM VODCAST] Số 01: Tuyển sinh 2024 có gì?  
Cẩm nang Tuyển sinh UFM 2024  

Cẩm nang Tuyển sinh UFM 2024

Cẩm nang Tuyển sinh UFM 2024

[Tuyển sinh 2024] UFM chia sẻ thông tin hữu ích tại các Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại TP.HCM  
[Tuyển sinh 2024] UFM phối hợp tổ chức kỳ thi đánh giá đầu vào Đại học trên máy tính 2024 (V-SAT)  
[Tuyển sinh 2024] Sắc vàng UFM lần đầu phủ sóng Thành phố Đà Nẵng  
[Tuyển sinh 2024] UFM khởi động chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2024  
Cẩm nang Tuyển sinh UFM 2023  

Cẩm nang Tuyển sinh UFM 2023

Cẩm nang Tuyển sinh UFM 2023