Chương trình tư vấn thông tin nghề nghiệp với chủ đề:  “Đúng ngành nghề - vững tương lai”  
Chương trình giao lưu với CEO của các doanh nghiệp với chủ đề: Chia sẻ kỹ năng thích ứng linh hoạt và làm việc trong môi trường áp lực cao  
Chương trình Tư vấn thông tin nghề nghiệp với chủ đề: “Đúng ngành nghề - vững tương lai”  
Clip Hợp tác doanh nghiệp và cơ hội việc làm cho sinh viên  
Chương trình Tư vấn thông tin nghề nghiệp với chủ đề: “Đúng ngành nghề - vững tương lai  
Chương trình Tư vấn hướng nghiệp với chủ đề: “Hiểu mình – hiểu nghề - sáng tương lai”  
Chương trình Tư vấn hướng nghiệp đến với các em học sinh Trường THCS – THPT Lê Lợi – Tỉnh Bình Thuận  
Chương trình Tư vấn hướng nghiệp với chủ đề: “Hiểu mình – hiểu nghề - sáng tương lai”  
Bạn biết gì về ngành Luật kinh tế  
Chương trình Tư vấn hướng nghiệp với chủ đề:  “hiểu mình – hiểu nghề - sáng tương lai”