Thông báo Về việc tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024  
Thông báo Về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024  
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 Năm 2023  
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2023  

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2023

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2023

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 Năm 2023  

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 Năm 2023

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 Năm 2023

TB-Về việc miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp được sử dụng cho bậc sau đại học tại Trường  
Xét tuyển bậc thạc sĩ tại UFM mang lại nhiều thuận lợi cho người học  
Thông báo chiêu sinh lớp ôn thi Anh văn dự tuyển cao học Đợt 1 năm 2022  
Thông báo chiêu sinh lớp bổ sung kiến thức dự tuyển cao học Đợt 1 năm 2022  
Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2022  

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2022

Thực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,