THÔNG TIN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM 2021  
  • 05/05/2021

THÔNG TIN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM 2021

Trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, sinh viên cần cập nhật khối lượng kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, tiếp cận với môi trường thông tin trong nước và quốc tế nhằm hòa mình vào xu thế chung của toàn cầu. Đây cũng chính là mục tiêu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam nói chung và của Trường ĐH Tài chính – Marketing (UFM) nói riêng.

CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN  
  • 23/03/2021

CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Link đăng ký xét tuyển Online

 ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ, LIÊN KẾT QUỐC TẾ: BẰNG CẤP QUỐC TẾ - CHI PHÍ VIỆT NAM  
  • 16/04/2021

ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ, LIÊN KẾT QUỐC TẾ: BẰNG CẤP QUỐC TẾ - CHI PHÍ VIỆT NAM

Nhằm đáp ứng nhu cầu về lao động tri thức cao đạt chuẩn quốc tế trong bối cảnh kinh tế đất nước hội nhập sâu, trong năm 2021, Trường ĐH Tài chính – Marketing (UFM) tiếp tục thực hiện tuyển sinh các chương trình Quốc tế và Liên kết Quốc tế với chi phí tiết kiệm nhất dành cho quý vị phụ huynh và các e

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM 2021  
  • 23/12/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM 2021

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế năm 2021 của Trường ĐH Tài chính - Marketing