ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ, LIÊN KẾT QUỐC TẾ: BẰNG CẤP QUỐC TẾ - CHI PHÍ VIỆT NAM  
  • 16/04/2021

ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ, LIÊN KẾT QUỐC TẾ: BẰNG CẤP QUỐC TẾ - CHI PHÍ VIỆT NAM

Nhằm đáp ứng nhu cầu về lao động tri thức cao đạt chuẩn quốc tế trong bối cảnh kinh tế đất nước hội nhập sâu, trong năm 2021, Trường ĐH Tài chính – Marketing (UFM) tiếp tục thực hiện tuyển sinh các chương trình Quốc tế và Liên kết Quốc tế với chi phí tiết kiệm nhất dành cho quý vị phụ huynh và các e

CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN  
  • 23/03/2021

CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Link đăng ký xét tuyển Online

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM 2021  
  • 23/12/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM 2021

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế năm 2021 của Trường ĐH Tài chính - Marketing

THÔNG TIN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2021  
  • 31/03/2020

THÔNG TIN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2021

Các thông tin về chương trình xét tuyển bằng học bạ vào đại học ở các chương trình Liên kết Quốc tế của Trường ĐH Tài chính - Marketing trong năm 2021.