[Thông báo] Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm kỳ thi V-SAT 2024  

[Thông báo] Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm kỳ thi V-SAT 2024

Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) phục vụ tuyển sinh năm 2024 của các trường tham gia ký kết với trường Đại học Tài chính - Marketing

[Hướng dẫn] Đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Trường (Các phương thức xét tuyển sớm)  

[Hướng dẫn] Đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Trường (Các phương thức xét tuyển sớm)

[Hướng dẫn] Đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Trường (Các phương thức xét tuyển sớm)

[Thông báo] Nhận đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2024 (các phương thức xét tuyển sớm)  

[Thông báo] Nhận đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2024 (các phương thức xét tuyển sớm)

[Thông báo] Nhận đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2024 (các phương thức xét tuyển sớm)

[Đề án] Tuyển sinh Đại học chính quy 2024 (Bản Dự kiến)  
[Thông báo] Hướng dẫn nộp các khoản thu đầu năm dành cho Tân sinh viên 2023  

[Thông báo] Hướng dẫn nộp các khoản thu đầu năm dành cho Tân sinh viên 2023

[Thông báo] Hướng dẫn nộp các khoản thu đầu năm dành cho Tân sinh viên 2023

Hướng dẫn thủ tục nhập học năm 2023  

Hướng dẫn thủ tục nhập học năm 2023

Hướng dẫn thủ tục nhập học năm 2023

[Thông báo] Điểm chuẩn trúng tuyển xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023  

[Thông báo] Điểm chuẩn trúng tuyển xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023

[Thông báo] Điểm chuẩn trúng tuyển xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023

[Thông báo] Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023  

[Thông báo] Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

[Thông báo] Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

[Thông báo] Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 đối với phương thức xét tuyển sớm (Phương thức 2, 3, 4 - Học bạ và ĐGNL)  

[Thông báo] Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 đối với phương thức xét tuyển sớm (Phương thức 2, 3, 4 - Học bạ và ĐGNL)

[Thông báo] Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 đối với phương thức xét tuyển sớm (Phương thức 2, 3, 4 - Học bạ và ĐGNL)

[Thông báo] Về việc xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp năm 2023  

[Thông báo] Về việc xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp năm 2023

[Thông báo] Về việc xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp năm 2023