[Thông báo] Hướng dẫn nộp các khoản thu đầu năm dành cho Tân sinh viên 2023  

[Thông báo] Hướng dẫn nộp các khoản thu đầu năm dành cho Tân sinh viên 2023

[Thông báo] Hướng dẫn nộp các khoản thu đầu năm dành cho Tân sinh viên 2023

Hướng dẫn thủ tục nhập học năm 2023  

Hướng dẫn thủ tục nhập học năm 2023

Hướng dẫn thủ tục nhập học năm 2023

[Thông báo] Điểm chuẩn trúng tuyển xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023  

[Thông báo] Điểm chuẩn trúng tuyển xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023

[Thông báo] Điểm chuẩn trúng tuyển xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023

[Thông báo] Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023  

[Thông báo] Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

[Thông báo] Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

[Thông báo] Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 đối với phương thức xét tuyển sớm (Phương thức 2, 3, 4 - Học bạ và ĐGNL)  

[Thông báo] Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 đối với phương thức xét tuyển sớm (Phương thức 2, 3, 4 - Học bạ và ĐGNL)

[Thông báo] Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 đối với phương thức xét tuyển sớm (Phương thức 2, 3, 4 - Học bạ và ĐGNL)

[Thông báo] Về việc xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp năm 2023  

[Thông báo] Về việc xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp năm 2023

[Thông báo] Về việc xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp năm 2023

[Thông báo] Mở rộng thời gian đăng ký xét tuyển bằng phương thức Xét kết quả điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2023  

[Thông báo] Mở rộng thời gian đăng ký xét tuyển bằng phương thức Xét kết quả điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2023

[Thông báo] Mở rộng thời gian đăng ký xét tuyển bằng phương thức Xét kết quả điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2023

[Thông báo] Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐHQG TP.HCM)  

[Thông báo] Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐHQG TP.HCM)

[Thông báo] Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐHQG TP.HCM)

[Thông báo] Về việc nhận đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2023 đào tạo trình độ đại học chính quy UFM (Phương thức xét tuyển sớm)  

[Thông báo] Về việc nhận đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2023 đào tạo trình độ đại học chính quy UFM (Phương thức xét tuyển sớm)

Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo nhận đăng ký nguyện vọng xét tuyển đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023 đối với các phương thức xét tuyển sớm của Trường.

[Kế hoạch] Tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2023  

[Kế hoạch] Tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2023

[Kế hoạch] Tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2023