Thông báo về việc phổ biến quy chế đầu khóa học và kế hoạch học tập đối với sinh viên Khóa 17 – Đào tạo liên thông trình độ đại học chính quy năm 2021  
Kết quả thi kỳ thi tuyển sinh khóa 17 - Đào tạo liên thông trình độ Đại học hệ chính quy năm 2021  
  Thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển sinh Khóa 17 – Đào tạo liên thông trình độ đại học chính quy năm 2021  
Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 17 - đào tạo Liên thông trình độ Đại học hình thức chính quy năm 2022  
  • 14/02/2022

Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 17 - đào tạo Liên thông trình độ Đại học hình thức chính quy năm 2022

Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 17 - đào tạo Liên thông trình độ Đại học hình thức chính quy năm 2022

[Kế hoạch] Tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022  

[Kế hoạch] Tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022

Kế hoạch Tuyển sinh Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2022

  Thông báo về việc gia hạn thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ, thời gian ôn thi và ngày thi tuyển sinh khóa 17 - Đào tạo liên thông trình độ hệ chính quy năm 2021  
[Thông báo] Gia hạn thời gian nhận Hồ sơ thi Liên thông Đại học Chính quy Khoá 17 - năm 2021  
  • 09/08/2021

[Thông báo] Gia hạn thời gian nhận Hồ sơ thi Liên thông Đại học Chính quy Khoá 17 - năm 2021

[Thông báo] Gia hạn thời gian nhận Hồ sơ thi Liên thông Đại học Chính quy Khoá 17 - năm 2021

[Thông báo] Tuyển sinh Liên thông Đại học CQ khóa 17  

[Thông báo] Tuyển sinh Liên thông Đại học CQ khóa 17

[Thông báo] Tuyển sinh Liên thông Đại học CQ khóa 17

Công bố Kết quả xét tuyển dựa vào Điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 và Điểm chuẩn đối với thí sinh được đặc cách tốt nghiệp 2021  
  • 15/09/2021

Công bố Kết quả xét tuyển dựa vào Điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 và Điểm chuẩn đối với thí sinh được đặc cách tốt nghiệp 2021

Công bố Kết quả xét tuyển dựa vào Điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 và Điểm chuẩn đối với thí sinh được đặc cách tốt nghiệp 2021

[Thông báo] Điều chỉnh phương thức xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bằng Học bạ và Điểm thi ĐGNL 2021  
  • 26/08/2021

[Thông báo] Điều chỉnh phương thức xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bằng Học bạ và Điểm thi ĐGNL 2021

[Thông báo] Điều chỉnh phương thức xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bằng Học bạ và Điểm thi ĐGNL 2021

 
 
University of Finance - Marketing