[Thông báo] Hướng dẫn thủ tục nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển trình độ đại học chính quy năm 2022 của Trường Đại học Tài chính - Marketing  
  • 17/09/2022

[Thông báo] Hướng dẫn thủ tục nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển trình độ đại học chính quy năm 2022 của Trường Đại học Tài chính - Marketing

 [Thông báo] Hướng dẫn thủ tục nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển trình độ đại học chính quy năm 2022 của Trường Đại học Tài chính - Marketing

[Thông báo]  Thông báo về ký hiệu lớp sinh viên và phân bổ địa điểm học tập đối với tân sinh viên khóa 19 (22D) trình độ Đại học hình thức chính quy học kỳ 3 năm 2022  
  • 17/09/2022

[Thông báo] Thông báo về ký hiệu lớp sinh viên và phân bổ địa điểm học tập đối với tân sinh viên khóa 19 (22D) trình độ Đại học hình thức chính quy học kỳ 3 năm 2022

[Thông báo]  Thông báo về ký hiệu lớp sinh viên và phân bổ địa điểm học tập đối với tân sinh viên khóa 19 (22D) trình độ Đại học hình thức chính quy học kỳ 3 năm 2022

[Thông báo] Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng Kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2022  

[Thông báo] Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng Kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

[Thông báo] Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng Kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

[Thông báo] Kết quả Xét tuyển bằng Kết quả học tập THPT (học bạ) và Xét tuyển bằng Điểm thi Đánh giá năng lực năm 2022  

[Thông báo] Kết quả Xét tuyển bằng Kết quả học tập THPT (học bạ) và Xét tuyển bằng Điểm thi Đánh giá năng lực năm 2022

Kết quả Xét tuyển bằng Kết quả học tập THPT (học bạ) và Xét tuyển bằng Điểm thi Đánh giá năng lực năm 2022

[Thông báo] Giải quyết cho Điều chỉnh thông tin xét tuyển bằng kết quả học bạ 2022  

[Thông báo] Giải quyết cho Điều chỉnh thông tin xét tuyển bằng kết quả học bạ 2022

Thông báo  Về việc giải quyết cho điều chỉnh thông tin đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy đối với các phương thức xét tuyển sớm

vào Trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2022

[Thông báo] Nhận Đăng ký nguyện vọng xét tuyển chương trình chính quy năm 2022  

[Thông báo] Nhận Đăng ký nguyện vọng xét tuyển chương trình chính quy năm 2022

Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo nhận đăng ký nguyện vọng xét tuyển đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2022 (theo kế hoạch xét tuyển sớm)

Thông báo về việc phổ biến quy chế đầu khóa học và kế hoạch học tập đối với sinh viên Khóa 17 – Đào tạo liên thông trình độ đại học chính quy năm 2021  
Kết quả thi kỳ thi tuyển sinh khóa 17 - Đào tạo liên thông trình độ Đại học hệ chính quy năm 2021  
  Thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển sinh Khóa 17 – Đào tạo liên thông trình độ đại học chính quy năm 2021  
Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 17 - đào tạo Liên thông trình độ Đại học hình thức chính quy năm 2022  
  • 14/02/2022

Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 17 - đào tạo Liên thông trình độ Đại học hình thức chính quy năm 2022

Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 17 - đào tạo Liên thông trình độ Đại học hình thức chính quy năm 2022