Thông báo về việc gia hạn thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ, thời gian ôn thi và ngày thi tuyển sinh khóa 17 - Đào tạo liên thông trình độ hệ chính quy năm 2021  
[Thông báo] Gia hạn thời gian nhận Hồ sơ thi Liên thông Đại học Chính quy Khoá 17 - năm 2021  
  • 09/08/2021

[Thông báo] Gia hạn thời gian nhận Hồ sơ thi Liên thông Đại học Chính quy Khoá 17 - năm 2021

[Thông báo] Gia hạn thời gian nhận Hồ sơ thi Liên thông Đại học Chính quy Khoá 17 - năm 2021

[Thông báo] Tuyển sinh Liên thông Đại học CQ khóa 17  

[Thông báo] Tuyển sinh Liên thông Đại học CQ khóa 17

[Thông báo] Tuyển sinh Liên thông Đại học CQ khóa 17

Công bố Kết quả xét tuyển dựa vào Điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 và Điểm chuẩn đối với thí sinh được đặc cách tốt nghiệp 2021  
  • 15/09/2021

Công bố Kết quả xét tuyển dựa vào Điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 và Điểm chuẩn đối với thí sinh được đặc cách tốt nghiệp 2021

Công bố Kết quả xét tuyển dựa vào Điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 và Điểm chuẩn đối với thí sinh được đặc cách tốt nghiệp 2021

[Thông báo] Điều chỉnh phương thức xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bằng Học bạ và Điểm thi ĐGNL 2021  
  • 26/08/2021

[Thông báo] Điều chỉnh phương thức xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bằng Học bạ và Điểm thi ĐGNL 2021

[Thông báo] Điều chỉnh phương thức xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bằng Học bạ và Điểm thi ĐGNL 2021

[Thông báo] Xác nhận nhập học đối với thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp 2021 trúng tuyển bằng hình thức xét học bạ và đánh giá năng lực  
  • 20/08/2021

[Thông báo] Xác nhận nhập học đối với thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp 2021 trúng tuyển bằng hình thức xét học bạ và đánh giá năng lực

[Thông báo] Xác nhận nhập học đối với thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp 2021 trúng tuyển bằng hình thức xét học bạ và đánh giá năng lực 

[Thông báo] Xét tuyển các thí sinh được Đặc cách Công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021  
  • 13/08/2021

[Thông báo] Xét tuyển các thí sinh được Đặc cách Công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021

[Thông báo] Xét tuyển các thí sinh được Đặc cách Công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021

[Thông báo] Điểm nhận Hồ sơ xét tuyển bằng Kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2021  
  • 09/08/2021

[Thông báo] Điểm nhận Hồ sơ xét tuyển bằng Kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

[Thông báo] Điểm nhận Hồ sơ xét tuyển bằng Kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

[Thông báo] Điều chỉnh thời gian xác nhận Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bằng Học bạ và điểm thi Đánh giá năng lực năm 2021  
  • 04/08/2021

[Thông báo] Điều chỉnh thời gian xác nhận Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bằng Học bạ và điểm thi Đánh giá năng lực năm 2021

[Thông báo] Điều chỉnh thời gian xác nhận Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bằng Học bạ và điểm thi Đánh giá năng lực năm 2021

Công bố Điểm chuẩn trúng tuyển Xét tuyển Học bạ và Điểm thi Đánh giá năng lực năm 2021  

Công bố Điểm chuẩn trúng tuyển Xét tuyển Học bạ và Điểm thi Đánh giá năng lực năm 2021

Trường Đại học Tài chính - Marketing Công bố Điểm chuẩn trúng tuyển Xét tuyển Học bạ và Điểm thi Đánh giá năng lực năm 2021