Thông báo tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Tài chính - Marketing (DMS)  
Thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào cao đẳng hệ chính quy năm 2019  
Thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2019  
Thông báo mức học phí năm học 2019 - 2020