Mẫu phiếu Đăng ký Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển thẳng vào Đại học hệ chính quy năm 2019  

Mẫu phiếu Đăng ký Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển thẳng vào Đại học hệ chính quy năm 2019

Trường Đại học Tài chính - Marketing công bố các Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng vào Đại học hệ chính quy năm 2019

Mẫu đơn Xét tuyển, Xét tuyển thẳng & Ưu tiên xét tuyển thẳng vào Cao đẳng năm 2019  

Mẫu đơn Xét tuyển, Xét tuyển thẳng & Ưu tiên xét tuyển thẳng vào Cao đẳng năm 2019

Trường Đại học Tài chính - Marketing công bố Mẫu đăng ký xét tuyển, xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển thẳng vào Cao đẳng hệ chính quy năm 2019.

Kế hoạch Tuyển sinh Liên thông Đại học hệ chính quy khóa 15 năm 2019  
  • 28/03/2019

Kế hoạch Tuyển sinh Liên thông Đại học hệ chính quy khóa 15 năm 2019

Trường Đại học Tài chính - Marketing ban hành Kế hoạch Tuyển sinh Liên thông Đại học hệ chính quy khóa 15 năm 2019

Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 2019 của Trường ĐH Tài chính - Marketing  

Thông báo Tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 2019 của Trường ĐH Tài chính - Marketing

Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2019

THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN SINH KHÓA 14 – ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (ĐỌT 2)  
THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH KHÓA 14 – ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (ĐỌT 2)  
[THÔNG BÁO] TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING (DMS)  
Thông báo về việc thay đỏi thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi, thời gian ôn thi và ngày thi tuyển sinh khóa 14 - LTĐH chính quy năm 2018  
Thông tin thí sinh trúng tuyển LTĐH 14  
Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh khóa 14 – Đào tạo liên thông trình độ đại học hệ chính quy năm 2018.