[Thông báo] Gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông khóa 16  
  • 28/07/2020

[Thông báo] Gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông khóa 16

[Thông báo] Gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông khóa 16

[Thông báo] Thời gian chỉnh sửa Hồ sơ Đăng ký xét tuyển vào UFM năm 2020  

[Thông báo] Thời gian chỉnh sửa Hồ sơ Đăng ký xét tuyển vào UFM năm 2020

[Thông báo] Thời gian chỉnh sửa Hồ sơ Đăng ký xét tuyển vào UFM năm 2020

[Thông báo] Tuyển sinh khóa 16 liên thông chính quy năm 2020  

[Thông báo] Tuyển sinh khóa 16 liên thông chính quy năm 2020

[Thông báo] Tuyển sinh khóa 16 liên thông chính quy năm 2020

Link ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN vào trường Đại học Tài chính - Marketing  

Link ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN vào trường Đại học Tài chính - Marketing

Link ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN vào trường Đại học Tài chính - Marketing

Đề án tuyển sinh Đại học Tài chính - Marketing năm 2020  
[Thông báo] Thời gian tiếp nhận Hồ sơ Tuyển sinh năm 2020  

[Thông báo] Thời gian tiếp nhận Hồ sơ Tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo thời gian nhận hồ sơ Tuyển sinh năm 2020

Thông báo về việc tổ chức nhập học khóa 15 - Đào tạo liên thông trình độ Đại học hệ chính quy năm 2019 (đợt 2)  
Kế hoạch Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2020 (Chính thức, có sửa đổi, bổ sung)  

Kế hoạch Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2020 (Chính thức, có sửa đổi, bổ sung)

Kế hoạch Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2020 (Chính thức, có sửa đổi, bổ sung)

Bộ GD&ĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020  

Bộ GD&ĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020

Bộ GD&ĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức nhập học và lễ khai giảng Khóa 15 – Đào tạo liên thông trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (Đợt 2)