Kế hoạch tuyển sinh Trình độ Đại học Hệ chính quy 2020  

Kế hoạch tuyển sinh Trình độ Đại học Hệ chính quy 2020

Trường Đại học Tài chính - Marketing ban hành Kế hoạch số 2125 về Tuyển sinh trình độ Đại học hệ chính quy năm 2020

Thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức nhập học và lễ khai giảng Khóa 15 – Đào tạo liên thông trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (Đợt 2)  
  • 11/02/2020

Thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức nhập học và lễ khai giảng Khóa 15 – Đào tạo liên thông trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (Đợt 2)

Thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức nhập học và lễ khai giảng Khóa 15 – Đào tạo liên thông trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (Đợt 2)

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH KHÓA 15 - ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (ĐỢT 2)  
  • 03/02/2020

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH KHÓA 15 - ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (ĐỢT 2)

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH KHÓA 15 - ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (ĐỢT 2)

[Thông báo] Thời gian, địa điểm thi tuyển sinh khóa 15 Liên thông chính quy Đợt 2 - 2019  
  • 08/01/2020

[Thông báo] Thời gian, địa điểm thi tuyển sinh khóa 15 Liên thông chính quy Đợt 2 - 2019

[Thông báo] Thời gian, địa điểm thi tuyển sinh khóa 15 Liên thông chính quy Đợt 2 - 2019

[Thông báo] Lịch ôn thi tuyển sinh Liên thông đại học chính quy Khóa 15 đợt 2  
  • 23/12/2019

[Thông báo] Lịch ôn thi tuyển sinh Liên thông đại học chính quy Khóa 15 đợt 2

[Thông báo] Lịch ôn thi tuyển sinh Liên thông đại học chính quy Khóa 15 đợt 2

[Thông báo] Gia hạn nộp Hồ sơ Tuyển sinh liên thông Đợt 2 - 2019  
  • 27/11/2019

[Thông báo] Gia hạn nộp Hồ sơ Tuyển sinh liên thông Đợt 2 - 2019

[Thông báo] Gia hạn nộp Hồ sơ Tuyển sinh liên thông Đợt 2 - 2019

[Thông báo] Tuyển sinh Khóa 15 - Đào tạo liên thông Đại học chính quy Đợt 2 năm 2019  
  • 16/09/2019

[Thông báo] Tuyển sinh Khóa 15 - Đào tạo liên thông Đại học chính quy Đợt 2 năm 2019

[Thông báo] Tuyển sinh Khóa 15 - Đào tạo liên thông Đại học chính quy Đợt 2 năm 2019

[Thông báo] Xét tuyển bổ sung Bậc Cao đẳng CLC hệ chính quy 2019  
  • 04/09/2019

[Thông báo] Xét tuyển bổ sung Bậc Cao đẳng CLC hệ chính quy 2019

[Thông báo] Xét tuyển bổ sung Bậc Cao đẳng CLC hệ chính quy 2019

[Thông báo] Phân bổ phòng thi tuyển sinh Liên thông CQ khóa 15 - 2019  
  • 04/09/2019

[Thông báo] Phân bổ phòng thi tuyển sinh Liên thông CQ khóa 15 - 2019

[Thông báo] Phân bổ phòng thi tuyển sinh Liên thông CQ khóa 15 - 2019

[Thông báo] Thời gian, Địa điểm và Danh sách dự thi Liên thông CQ Khóa 15 - 2019  
  • 04/09/2019

[Thông báo] Thời gian, Địa điểm và Danh sách dự thi Liên thông CQ Khóa 15 - 2019

[Thông báo] Thời gian, Địa điểm và Danh sách dự thi Liên thông CQ Khóa 15 - 2019