Hướng dẫn Đăng ký xét học bạ vào UFM năm 2021  
  • 19/03/2021

Hướng dẫn Đăng ký xét học bạ vào UFM năm 2021

Hướng dẫn Đăng ký xét học bạ vào UFM năm 2021

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Tài chính - Marketing năm 2021  
[Thông báo] Điểm chuẩn trúng tuyển Diện xét bằng điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020  

[Thông báo] Điểm chuẩn trúng tuyển Diện xét bằng điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

[Thông báo] Điểm chuẩn trúng tuyển Diện xét bằng điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

[Thộng báo] Điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển dựa vào Kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2020  

[Thộng báo] Điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển dựa vào Kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

[Thộng báo] Điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển dựa vào Kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

[Thông báo] Lịch ôn thi Liên thông đại học khóa 16 - Đợt 1 năm 2020  
  • 16/09/2020

[Thông báo] Lịch ôn thi Liên thông đại học khóa 16 - Đợt 1 năm 2020

[Thông báo] Lịch ôn thi Liên thông đại học khóa 16 - Đợt 1 năm 2020

[Thông báo] Phân bổ phòng học đối với Tân sinh viên khóa 20D học kỳ 1, năm học 2020 - 2021  
  • 15/09/2020

[Thông báo] Phân bổ phòng học đối với Tân sinh viên khóa 20D học kỳ 1, năm học 2020 - 2021

[Thông báo] Phân bổ phòng học đối với Tân sinh viên khóa 20D học kỳ 1, năm học 2020 - 2021

[Thông báo] Thời gian xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển diện Xét bằng điểm thi ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC năm 2020  

[Thông báo] Thời gian xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển diện Xét bằng điểm thi ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC năm 2020

[Thông báo] Thời gian xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển diện Xét bằng điểm thi ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC năm 2020

[Thông báo] Điểm chuẩn Trúng tuyển diện Xét bằng Điểm kỳ thi Đánh giá năng lực 2020  

[Thông báo] Điểm chuẩn Trúng tuyển diện Xét bằng Điểm kỳ thi Đánh giá năng lực 2020

[Thông báo] Điểm chuẩn Trúng tuyển diện Xét bằng Điểm kỳ thi Đánh giá năng lực 2020

[Thông báo] Thời gian xác nhận nhập học và Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển diện XÉT HỌC BẠ năm 2020  

[Thông báo] Thời gian xác nhận nhập học và Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển diện XÉT HỌC BẠ năm 2020

[Thông báo] Thời gian xác nhận nhập học và Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển diện XÉT HỌC BẠ năm 2020

[Thông báo] Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020  

[Thông báo] Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

[Thông báo] Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020