Thông báo về việc tổ chức nhập học khóa 15 - Đào tạo liên thông trình độ Đại học hệ chính quy năm 2019 (đợt 2)  
Kế hoạch Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2020 (Chính thức, có sửa đổi, bổ sung)  

Kế hoạch Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2020 (Chính thức, có sửa đổi, bổ sung)

Kế hoạch Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2020 (Chính thức, có sửa đổi, bổ sung)

Bộ GD&ĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020  

Bộ GD&ĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020

Bộ GD&ĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức nhập học và lễ khai giảng Khóa 15 – Đào tạo liên thông trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (Đợt 2)  
  Thông báo số 3 về việc thay đổi ngày tổ chức nhập học và lễ khai giảng Khóa 15 – Đào tạo liên thông trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (Đợt 2)  
Kế hoạch tuyển sinh Trình độ Đại học Hệ chính quy 2020  

Kế hoạch tuyển sinh Trình độ Đại học Hệ chính quy 2020

Trường Đại học Tài chính - Marketing ban hành Kế hoạch số 2125 về Tuyển sinh trình độ Đại học hệ chính quy năm 2020

Thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức nhập học và lễ khai giảng Khóa 15 – Đào tạo liên thông trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (Đợt 2)  
  • 11/02/2020

Thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức nhập học và lễ khai giảng Khóa 15 – Đào tạo liên thông trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (Đợt 2)

Thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức nhập học và lễ khai giảng Khóa 15 – Đào tạo liên thông trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (Đợt 2)

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH KHÓA 15 - ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (ĐỢT 2)  
  • 03/02/2020

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH KHÓA 15 - ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (ĐỢT 2)

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH KHÓA 15 - ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (ĐỢT 2)

[Thông báo] Thời gian, địa điểm thi tuyển sinh khóa 15 Liên thông chính quy Đợt 2 - 2019  
  • 08/01/2020

[Thông báo] Thời gian, địa điểm thi tuyển sinh khóa 15 Liên thông chính quy Đợt 2 - 2019

[Thông báo] Thời gian, địa điểm thi tuyển sinh khóa 15 Liên thông chính quy Đợt 2 - 2019

[Thông báo] Lịch ôn thi tuyển sinh Liên thông đại học chính quy Khóa 15 đợt 2  
  • 23/12/2019

[Thông báo] Lịch ôn thi tuyển sinh Liên thông đại học chính quy Khóa 15 đợt 2

[Thông báo] Lịch ôn thi tuyển sinh Liên thông đại học chính quy Khóa 15 đợt 2