THÔNG BÁO XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH NĂM 2018

Thí sinh vui lòng tải các file đính kèm bên dưới:
    

1

 Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học năm   2018.

 (Sử dụng cho thí sinh thuộc diện  xét tuyển thẳng theo quy định trong thông báo trên)

2

 Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng theo học bạ   THPT vào các hệ đại học chính quy.

(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa trên kết quả học tập THPT theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2018)

 

1

 Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào cao đẳng  năm   2018.

(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định trong thông báo trên)

2

 Phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT vào hệ   cao đẳng chính quy.

(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa theo kết quả học tập của năm lớp 12 THPT vào trình độ cao đẳng hệ chính quy chương trình chất lượng cao)

3

 Phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp   THPT vào hệ cao đẳng chính quy.

(Sử dụng cho thí sinh đăng ký xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 vào trình độ cao đẳng hệ chính quy chương trình chất lượng cao)

Tư vấn trực tuyến

Đào tạo chính quy

Đào tạo liên kết quốc tế

Đào tạo Đại học vừa làm vừa học

Đào tạo Sau Đại học