HƯỚNG DẪN THÍ SINH GHI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2018

Bắt đầu từ ngày 01/4/2018, các thí sinh sẽ tiến hành làm và nộp hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển đại học năm 2018 cho đến hết ngày 20/4/2018. Trường Đại học Tài chính – Marketing hướng dẫn chi tiết cách làm hồ sơ THPT Quốc gia 2018 theo mẫu điền sẵn bên dưới.
 

Tư vấn trực tuyến

Đào tạo chính quy

Đào tạo liên kết quốc tế

Đào tạo Đại học vừa làm vừa học

Đào tạo Sau Đại học