Sáng tạo
Khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng sự say mê
khuyến khích sáng tạo và đổi mới; là nơi nuôi dưỡng niềm say mê của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Đó là nền tảng đổi mới và tạo ra những đột phá để khẳng định thương hiệu của Trường. Đó là nền tảng đổi mới và tạo ra những đột phá để khẳng định thương hiệu của Trường.
Khác biệt
Tôn trọng sự khác biệt và coi trọng hợp tác
Sự cộng hưởng của sức mạnh hợp tác với sự khác biệt giúp Trường Đại học Tài chính - Marketing gắn kết mọi thành viên theo mục tiêu chung, tạo nên hợp lực mạnh mẽ nhất. Trường đề cao và tôn trọng tính tự chủ học thuật.
Hiệu quả
Coi trọng chất lượng và hiệu quả
Chất lượng - hiệu quả vừa là con đường, vừa là mục tiêu phấn đấu để Trường Đại học Tài chính - Marketing đạt đến tầm quốc gia và khu vực. Chất lượng và hiệu quả được thể hiện trong mọi mặt hoạt động của Trường, trong mọi đơn vị của Trường.
Bền vững
Trọng giá trị tri thức và thượng tôn đạo đức nghề nghiệp
Xây dựng môi trường giáo dục, khoa học - công nghệ sáng tạo, biết phát huy giá trị tri thức phục vụ đào tạo những con người vừa có năng lực chuyên môn cao, vừa là công dân có trách nhiệm.

Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ đại học và Cao đẳng hệ chính quy diện ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2018

Xem tại đây.

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN NĂM 2018Các ngành/Chuyên ngành đào tạo tại UFM

Tài chính – Ngân hàng

 • Tài chính doanh nghiệp
 • Ngân hàng
 • Thuế
 • Hải quan – Xuất nhập khẩu
 • Tài chính công
 • Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư
 • Thẩm định giá
 • Tài chính định lượng

Quản trị kinh doanh

 • Quản trị kinh doanh tổng hợp
 • Quản trị bán hàng
 • Quản trị dự án
 • Quản lý kinh tế

Marketing

 • Quản trị Marketing
 • Quản trị thương hiệu
 • Truyền thông Marketing

Kinh doanh quốc tế

 • Quản trị kinh doanh quốc tế
 • Thương mại quốc tế
 • Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu

Bất động sản

 • Kinh doanh bất động sản

Ngôn ngữ Anh

 • Tiếng Anh kinh doanh

Hệ thống thông tin quản lý

 • Hệ thống thông tin kế toán
 • Tin học quản lý

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 • Quản trị lữ hành
 • Quản trị tổ chức sự kiện

Kế toán

 • Kế toán doanh nghiệp
 • Kiểm toán

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

 • Quản trị nhà hàng

Quản trị khách sạn

 • Quản trị khách sạn

Tư vấn trực tuyến

Đào tạo chính quy

Đào tạo liên kết quốc tế

Đào tạo Đại học vừa làm vừa học

Đào tạo Sau Đại học